2006-08-30, §§ 153-184

Utskrivet från: http://gotland.se/26864
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-08-30

Register

Byggnadsnämnden 2006-08-30
Plats:
S3, Tekniska Förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 12.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson ej §§153, 158
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Bertil Eneqvist
Anette Bäckman
Allan Olofsson, §§ 153, 158
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Mats-Ola Rödén
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
13 september 2006

Datum för anslags uppsättande
14 september 2006

Datum för anslags nedtagande
6 oktober 2006