Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Miljöskyddsinspektörer
Stefan Claésson
Telefon: 0498-26 97 68

Per Lindgren
Telefon: 0498-26 93 44

Urban Åslund
Telefon: 0498-26 93 89
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lantbruk

Region Gotland ansvarar för miljötillsyn över lantbruksföretag på Gotland. Här kan du läsa mer om vad som gäller för din verksamhet och hitta direkt till våra e-tjänster som gäller ärenden som gäller lantbruk.

Som en del i vårt uppdrag besöker vi och gör tillsyner på jordbruksföretag. Vid besöken går vi bland annat igenom gödsel- och kemikaliehantering, cisterner, avfallshantering och företagets egenkontroll tillsammans med er. Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen på Gotland.

Vårt arbete styrs av bland annat av Miljöbalken och i Statens jordbruksverks föreskrifter. 

Kontakta oss! 

  • Kontakta gärna oss på Miljö- och hälsoskydd så hjälper vi dig att göra rätt. Du kan nå oss via mail på registrator-mbn@gotland.se eller på telefon på nummer: 0498- 269000.