Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Stånga-Ljugarn Förstärkning av vattenledningar. Projektering av tryckstegring i Alskog pågår. Pågående
Martebo-Licknatte Överföringsledning för spillvatten. Kommande
Sanda Stenhuse – Västergarn Förstärkning av befintligt VA-nät samt nya överföringsledningar. Produktion planeras pågå från februari till december 2022. Pågående
Västergarn - Tofta Förstärkning av befintligt VA-nät samt nya överföringsledningar. Projektering pågår under första halvåret 2022. Kommande
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Havdhem, Luzernvägen-Stora vägen Renovering/omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi Pågående
Havdhem, Stora vägen Renovering/Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Pågående
Katthammarsvik, Gutenviks väg Omläggning av VA-ledningar. Pågående
Klintehamn, Ekvägen, Herlizgatan, Skolkvior Renovering av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Pågående
Visby Brunnsgatan Renovering av spillvattenledning. Utförs i egen regi. Pågående
Visby Leva Kungslador/Oskarsstenen Renovering av och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Pågående
Halla, Högbro Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Hemse, Hagagatan Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Hemse, Tingsåkergatan Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Katthammarsvik, Jacob Häggs väg Renovering av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Valleviken Utbyggnad av vatten och spillvatten, Etapp 2 enligt exploateringsavtal. Utförs i egen regi under april-augusti 2022. Kommande
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Byggstart preliminärt under 2022. Projektering pågår. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under hösten 2021. Pausat