Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Stånga-Ljugarn Förstärkning av vattenledningar. Projektering av tryckstegring i Alskog pågår. Pågående
Martebo-Licknatte Överföringsledning för spillvatten. Kommande
Sanda Stenhuse – Tofta Förstärkning av vattenledningar. Projektering pågår. Kommande
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Havdhem Stora Almungs Renovering av spillvattenledning. Utförs i egen regi. Pågående
Katthammarsvik Lassar Kviar, Jacob Häggs väg, Hallvidevägen Omläggning av VA-ledningar. Pågående
Katthammarsvik, Gutenviks väg Omläggning av VA-ledningar. Kommande
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Brunnsgatan Renovering av spillvattenledning. Utförs i egen regi. Kommande
Havdhem, Stora vägen Omläggning av VA-ledningar Kommande
Visby, Cypressgatan Förstärkning av vattenledning Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Byggstart preliminärt under 2022. Projektering pågår. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under hösten 2021. Kommande