Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Klintehamn Förstärkning överföringsledning för spillvatten Sanda/Västergarn-Klintehamn. Projektering våren 2023, utbyggnad hösten 2023 Pågående
Västergarn - Tofta Förstärkning av befintligt VA-nät samt nya överföringsledningar. Pågående
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Projektering under 2023. Kommande
Martebo-Licknatte Överföringsledning för spillvatten. Kommande
Valleviken - Slite Nya överföringsledningar. Förstudie pågår under 2023. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Burgsvik Hoburgsvägen Omläggning av VA-ledningar, från Mårtenskvior till Brandstationen. Utförs i egen regi. Kommande
Halla Högbro Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Havdhem Lingvide Ombyggnad/Renovering av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Havdhem, Luzernvägen-Stora vägen Renovering/omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Hemse, Tingsåkergatan Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Startar 23 januari. Arbetena beräknas pågå 6-8 veckor. Pågående
Roma Klostergården Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Pågående
Roma Skolgatan Omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Tofta Bandavägen Renovering och omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Tofta Krokstäde Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Tofta Rangstäde Förstärkning av vattenledningar mot Gnisvärd. Utförs i egen regi. Kommande
Tofta Tallvägen Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Planerat till Hösten 2023. Kommande
Visby Frejgatan Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Planerat våren 2023 Kommande
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar i Polhemsgatan. Utförs i egen regi. Startar i månadsskiftet jan/feb. Kommande
Visby Sundströms hörna Omläggning av vattenledning. Utförs i egen regi. Planerat till hösten 2023. Kommande
Visby Söderväg Omläggning av VA-ledningar inför ombyggnad av gatan. Utförs i egen regi. Planerat till hösten 2023. Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Byggstart preliminärt under 2022. Projektering pågår. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under hösten 2021. Pausat
Ardre Kaupungs (VUP 7) Utbyggnad av vatten och spillvatten. Projektering pågår. Föreslaget verksamhetsområde till nämnd (TN) preliminärt under våren 2023. Kommande