Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

För närvarande pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram i tiden vanligtvis flera år. Detta beroende i huvudsak på det rådande budgetläget.

Närmare information kommer att lämnas då planeringen kommit längre.

Överföringsledningar

Projekt Status
Södra linan Driftsättning av pumpstationer och tryckledning för spillvatten pågår. Pågående
Klintehamn, Mölner-Odvalds Renovering och förstärkning av vattenledningar pågår mellan Mölner och Odvalds. Ny piggbrunn och bräddledning med utlopp utförs också. Arbetet görs i egen regi. Beräknas klart juni 2020. Pågående
Lickershamn Verksamhetsområde beslutas preliminärt under senare delen av 2020. När så skett kan vi börja ta emot anslutningar till VA-nätet. Pågående
Klintehamn, Odvalds-OkQ8 Förstärkning av vattenledningar. Hösten 2020. Utförs i egen regi. Pågående
Sanda Stenhuse – Tofta Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande
Garda-Ljugarn Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Burgsvik Hamnvägen Renovering av vatten- och spillvattenledningar, nyanläggning av dagvattenledning. Byggstart v. 20. Utförs i egen regi. Pågående
Slite Lotsbacken Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Byggstart tidigast hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Slite Badhusgatan Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Byggstart tidigast hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Byggstart tidigast hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Hemse Bangårdsgatan Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Ny dagvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Hemse Järnvägsgatan Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Ny dagvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Stånga Strömma Utbyggnad av spillvatten- och renovering av vattenledningar. Verksamhetsområde beslutas preliminärt under senare delen av 2020. Projektering pågår. Preliminär byggstart hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutas preliminärt under senare delen av 2020. Projektering påbörjas innan sommaren 2020. Byggstart preliminärt under 2021. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under 2020. Kommande