§ 264 Medborgarförslag. Informationsskyltar om platsens historia

Utskrivet från: http://gotland.se/26741
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 264
Medborgarförslag. Informationsskyltar om platsens historia

AU § 231
KS2006/0248-10
- Medborgarförslag 2006-05-09
- Ledningskontoret 2006-08-28
För att förmedla information om gotländsk historia har Elisabeth Molin i medborgarförslag föreslagit att skyltar ska sättas upp på hus och platser där dessas historia berättas och gärna också att kartor utarbetas, där intressanta platser markeras.

Ledningskontoret konstaterar att skyltning redan idag finns vid särskilt viktiga platser och byggnader i Visby och även vid speciella besöksplatser på andra ställen på ön. Kontoret föreslår att medborgarförslaget överlämnas till Världsarvskommittén.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget överlämnas till Världsarvskommittén.