§ 265 Medborgarförslag: ”Spegelvänd Gotlands kommuns vapen”

Utskrivet från: http://gotland.se/26740
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 265
Medborgarförslag: ”Spegelvänd Gotlands kommuns vapen”

AU § 232
KS2006/0286-10
- Medborgarförslag 2006-06-02
- Ledningskontoret 2006-09-01
Sören Strand anser i medborgarförslag att Gotlands kommuns vapen är heraldiskt fel och att baggen därför ska spegelvändas, efter tillåtelse av Riksheraldikern (Riksarkivet).

Ledningskontoret beskriver skillnaden mellan kommunens vapen och kommunens logotype. Att baggen i den senare ”går framåt” (åt höger ur betraktarens synpunkt) är ett medvetet val. Medborgarförslaget föreslås avstyrkas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.