§ 273 Förslag till Mål2-program för Småland med Öarna 2007-2013

Utskrivet från: http://gotland.se/26732
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 273
Förslag till Mål2-program för Småland med Öarna 2007-2013

- Ledningskontoret 2006-09-14
Inför EU:s nästa programperiod, åren 2007 – 2013, har länsstyrelsen i Jönköpings län regeringens uppdrag att samordna utarbetandet av Mål 2-program för det nya programområdet Småland med Öarna till vilket Gotlands län tillhör. Övriga är Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län. Förslag till program ska lämnas till regeringskansliet senast 31 oktober 2006 och därefter godkännas av EU-kommis­sionen. Programmet ska baseras på Sveriges nationella strategi – ” En nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 ”.

Ett utkast till program har utarbetats av deltagare från de fyra länen.

Regionala utvecklingschefen Lena Thalin redogjorde för förslaget.