§ 274 Information om arbetsvärdering och löneöversyn

Utskrivet från: http://gotland.se/26731
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 274
Information om arbetsvärdering och löneöversyn

Personaldirektören Gun Tidestav informerade om organisation av och system för av arbetet med löneöversyn och arbetsvärdering.