§ 275 Remiss. Ansökan om restaurangcasinospel Kickis Bar & Café

Utskrivet från: http://gotland.se/26730
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 275
Remiss. Ansökan om restaurangcasinospel Kickis Bar & Café

KS 2006/0434-70
- Lotteriinspektionen 2006-09-08
- Ledningskontoret 2006-09-13
Lotteriinspektionen har för yttrande remitterat ansökan från EcMan Casino AB om förnyat tillstånd till restaurangkasinospel vid restaurang Kickis Bar & Café (seaside) i Visby.

Ledningskontoret har redogjort för handläggning och bedömning.

Kommunstyrelsens beslut

  • Lotteriinspektionen meddelas att Gotlands kommun inte har några anmärkningar över EcMan Casino AB:s ansökan.