§ 276 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/26729
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 276
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

  • Av kommunalrådet Åke Svensson och alkoholhandläggaren beviljade serveringstillstånd m.m. perioden 11 augusti – 8 september 2006.

  • Av ekonomidirektören fattade beslut om upphandlingar perioden 1 april – 30 juni 2006.