2006-09-21, §§ 254-278

Utskrivet från: http://gotland.se/26724
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-09-21

Register

Regionstyrelsen 2006-09-21
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.45
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2 :e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Curt Broberg (c), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Leif Dahlby (s)
Håkan Onsjö (m)
Heidi Plisch (mp)
Rose-Marie Stenbom (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 269305