2006-08-24, §§ 222-253

Utskrivet från: http://gotland.se/26463
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-08-24

Register

Regionstyrelsen 2006-08-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.45
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Hans-Åke Norrby (mp), §§ 222-252
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Gustaf Hoffstedt (m)
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättre, § 253
Övriga närvarande
Leif Dahlby (s)
Stefan Nypelius (c)
Göran Örtbrant (m)
Heidi Plisch (mp)

Jan Olsson, kommunjurist
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2006-09-05
Datum för anslags nedtagande 2006-09-27