2006-06-14, §§ 125-152

Utskrivet från: http://gotland.se/26128
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-06-14

Register

Byggnadsnämnden 2006-06-14
Plats:
Valleviken, Rute
Tid: 09.00 - 16.45
Närvaro
Beslutande
Gerty Holmstedt, ordf
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander
Allan Olofsson
Per-Olof Jacobsson, ej § 131
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Eva Ahlin, § 131
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Gunnar Gustafsson
Anders Rahnberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
27 juni 2006

Datum för anslags uppsättande
28 juni 2006

Datum för anslags nedtagande
20 juli 2006