2002-06-10, §§ 150-185

Utskrivet från: http://gotland.se/2604
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2002-06-10

Register

registerKS

Regionstyrelsen 2002-06-10
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Hans Klintbom (c), ordförande
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c), tjg. ersättare
Lena Celion (m), §§ 150 - 169
Per-Anders Croon (m), tjg. ersättare
Bror Lindahl (fp)
Margareta Persson (m), tjg. ersättare
Nils Ronquist (kd)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Åke Svensson (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Brittis Benzler (v)
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Christer Engelhardt (s)
Torgny Lihnell (mp)
Mona Magnusson (s)
Bengt Viberg (v)


Bo Dahllöf, regiondirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör
Anna-Lena Gutedal och Åke Wennerberg, ledningskontoret