Kontakt

Helena Hagstedt
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 94 17
E-post: helena.hagstedt@gotland.se

Marie Engström
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 94 19
E-post: marie.engstrom@gotland.se

Malin Östre
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 96 32
E-post: malin.ostre@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens protokoll

Arbetsutskottets protokoll

Regionalt utvecklingsutskotts protokoll

Kultur- och fritidsberedningens protokoll