BUN § 34

Utskrivet från: http://gotland.se/25711

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 34
Urval till inriktningar inom gymnasieskolans program

Dnr 2006/035-64

BUN behandlade 1995-01-11 frågan om urvalssystem till gymnasieskolans grenar inom gymnasieskolans program. Enligt beslutet gavs då följande poängbedömning efter senast erhållna gymnasiebetyg:

MVG

3

VG

2

G

1

IG

0

Beräkningen beaktade emellertid inte kursernas olika omfattning.

Intagningsnämndens sekreterare Chris Schlemlein-Wenell föreslår med anledning till ovanstående att urvalet görs efter erhållna betyg från gymnasieskolans första år samt med hänsynstagande kursens omfattning enligt följande:

Betygsvärdering:

MVG

20

VG

15

G

10

IG

0

Poängberäkning:

Kurspoäng på erbjuden kurs multipliceras med betygspoäng på kursen. Sedan adderas dessa produkter för att sedan divideras med summan av kurspoängen.

Exempel:

Kurs 1:

Kurspoäng 100

betyg MVG (x 20)

= Summa 2000

Kurs 2:

Kurspoäng 50

betyg G (x 15)

= Summa 500

Kurs 3:

Kurspoäng 100

betyg G (x 10)

= Summa 1000

Kurs 4:

Kurspoäng 50

betyg MVG (x 0)

= Summa 1000

Summa

300

4 500

Summa 4 500 divideras med summan av kurspoängen 300 = Jämförelsetal att konkurrera med = 15,0. Om konkurrens uppstår vid lika poäng sker ytterligare urval efter grundskolebetyg.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer urvalsprincipen för gymnasieskolans inriktningar enligt framlagt förslag.