BUN § 35

Utskrivet från: http://gotland.se/25710

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 35
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

  • Sam IT
  • Skollunch vid Christopher Polhems gymnasiet
  • Ansökningar om friskolor i Visby
  • Håkan Edlunds förordnande som särskolechef förlängs två år
  • Processen för Skola Gotland 2008
  • Skolverkets statistik

Information gavs om

  • Teman för BUN våren 2006
  • Hörselskadades förbund inbjuder till möte om deras riksomfattande barnkampanj. Förslag på deltagare från BUN, Gösta Hult, Inger Rosen och Nils Jacobsson

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna godkänns