2006-05-10, §§ 28-38

Utskrivet från: http://gotland.se/25705

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-10
Plats:
Sammanträdesrummet BUF, Söderväg
Tid: 09-00-16.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

c

Inger Rosén tjg ersättare

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Göran Ohlsson §§ 28-32

s

Håkan Lindqvist

s

Nils Jakobsson

s

Carin Rosell tjg ersättare §§ 33-38

s

Hanna Nyman tjg ersättare

c

Ursula Jacobsson

c

Björn Dahlström

m

Solveig Artsman

m

Rolf Öström

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

v

Carina Flodman-Andersson

v

Agneta Högstedt

m

Arne Eklund

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Barbro Thomsson, sekreterare;

Under § 28-37 :
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland 
Gymnasiechef Alf Nilsson.
Ekonomichef Elisabeth Österdahl

Under § 38 :
Representanter för rektorskåren

För Lärarförbundet:
Gunnel Ahlgren
För Lärarnas Riksförbund:
Sverker Lanner