BUN § 25

Utskrivet från: http://gotland.se/25681

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 25
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

- Samarbetsavtal 2006 med Länsmuseet angående Fenomenalen

- Behov och resursutnyttjande inom barnomsorgen. (Bilaga till kallelsen)

- Föräldramöte i Gothem 2006-04-03 ang skolans elevutveckling

BUN-ledamoten Jan Lindell rapporterade från

- Elevinflytandedag vid Lännaskolan i Slite

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna