Kontakt

Maria Muskos
E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torghandel

Region Gotland upplåter allmänna platser för torghandel, bland annat i Visby, Hemse och Slite. Du måste ha tillstånd för att bedriva torghandel och det ansöker du om hos oss på Region Gotland. 

Region Gotland upplåter följande platser för torghandel:

  • Stora Torget, Visby (del av)
  • Fårösund, del av Stux 1:201
  • Slite, del av torget
  • Klintehamn, del av Strands 1:152
  • Hemse, del av kvarteret Talgoxen

Regler och avgifter

Du kan hyra torghandelsplats för tiden 1 juni–31 augusti. I torghandelsstadgan framgår vilka regler som gäller och i torghandelstaxan hittar du information om vad det kostar.