Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torghandel

Region Gotland upplåter allmänna platser för torghandel, bland annat i Visby, Hemse och Slite. Du måste ha tillstånd för att bedriva torghandel och det ansöker du om hos oss på Region Gotland.

Region Gotland upplåter följande platser för torghandel:

  • Stora Torget, Visby (del av)
  • Södertorg, Visby (del av)
  • Fårösund, del av Stux 1:201
  • Slite, del av torget
  • Klintehamn, del av Strands 1:152
  • Hemse, del av kvarteret Talgoxen

Regler och avgifter

Du kan hyra torghandelsplats för tiden 1 juni–31 augusti, samt övrig tid 1 september-31 maj. I torghandelsstadgan framgår vilka regler som gäller och i torghandelstaxan hittar du information om vad det kostar.

Avser du inte nyttja din plats är det viktigt att du meddelar detta till offentligplats@gotland.se snarast. Ansökt period kommer att debiteras om avbokning inte meddelats.

Fakturering av torgplatser sker från och med 1 juli.

 

Torghandel under Visbydagen och adventshelgerna, Stora Torget

Med start under Visbydagen/Kultur i natten, lördagen den 2 oktober, kommer Region Gotland i samarbete med Visby Centrum att placera ut 15 stycken bodar på Stora torget. Utöver att förbinda sig till riktlinjerna för torghandel, förbinder man sig att delta samtliga lördagar och söndagar under Visbydagen och de fyra adventshelgerna.  

Visby centrum ansvarar för el framdraget till alla bodar, för mer information kontakta Visby Centrum, Magnus Olsson: magnus.olsson@visbycentrum.se

Avgift för hyra av torgplats/bod under samtliga 10 dagar är 4 500 kronor inklusive el. Ansökan görs som vanligt via länk nedan, välj alternativ Stora torget samt uppge önskat platsnummer (se karta nedan). Vid frågor, vänligen kontakta offentligplats@gotland.se

Datum för torghandel höst/vinter 2021

Visbydagen: 2021-10-02 - 2021-10-03

1:a advent: 2021-11-27 - 2021-11-28

2:a advent: 2021-12-04 - 2021-12-05

3:e advent: 2021-12-11 - 2021-12-12

4:e advent: 2021-12-18 - 2021-12-19

 

Tillstånd för försäljningsplatser på Östercentrum

Det är polisen som ger tillstånd för att använda försäljningsplats på Östercentrum.

För att söka plats på Östercentrum ska en ansökan om begagnande av offentlig plats lämnas in till polismyndigheten.

Polismyndigheten kommer, efter att ansökningsavgiften är betald, skicka remiss till Region Gotland för yttrande om markplats och villkor.

Tillståndet utfärdas av polismyndigheten med Region Gotlands yttrande som bilaga.

Torghandelstaxa och länk till ansökan hos polisen finns nedan.