Kontakt

Distriktssköterskor
Telefon: 0498 - 20 45 81
Telefontid: måndag-torsdag klockan 06.30 - 15.30, fredag klockan 06.30-15.00.

Ann Grahn
Distriktssköterska

Eva Frykler 
Distriktssköterska

Margareta Pettersson
Distriktssköterska

Mathilda Carlén
Sjuksköterska

Sara Virgin
Sjuksköterska

Piroska Zsebi
Sjuksköterska


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Distriktssköterska

Du kan ringa distriktssköterskorna för rådgivning samt boka tid för ett besök på läkarmottagningen eller distriktssköterskemottagningen.

Distriktssköterskorna har även diabetes-, hjärtsvikts-, inkontinens- och sårvårdsmottagning, rökavvänjning, levnadsvanemottagning, vaccinationer med mera. En distriktssköterska har hand om barnhälsovården.