2006-05-10, §§ 97-124

Utskrivet från: http://gotland.se/25503
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-05-10

Register

Byggnadsnämnden 2006-05-10
Plats:
Sal B26, Högskolan, Cramérgatan Visby
Tid: 10.00 – 12.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Bertil Eneqvist
Anette Bäckman
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Eva Werkelin
Gunnar Gustafsson
Lisa Östman
Mikael Westberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
22 maj 2006

Datum för anslags uppsättande
23 maj 2006

Datum för anslags nedtagande
14 juni 2006