Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 07/08

Studenten är den 5 juni 2008

Eleverna:
tisdag 21/8 – fredag 21/12
måndag 7/1 – onsdag 11/6

Lovdagar under året:
22 - 26 oktober (höstlov, v 43)
25 - 29 februari (sportlov, v 9)
25 - 28 mars (påsklov, v 13)
2 maj
Utöver detta kommer 5 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

Lärarna:
måndag 13/8 – fredag 21/12
måndag 7/1 – fredag 13/6

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
13 - 20 augusti (6 dagar)
22 - 24 oktober (3 dagar)
12 - 13 juni (2 dagar)
Utöver detta kommer 5 dagar att läggas ut av resp. rektor

Verksamhetsåret 2007/08 för elevassistenter och skolmåltidspersonal – uppehållsanställning
070820-071221
080107-080612
Arbetsdagar 282