§ 118 Remiss. ”Avidentifiera jobbansökningar” SOU 2005:115

Utskrivet från: http://gotland.se/25065
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 118
Remiss. ”Avidentifiera jobbansökningar” SOU 2005:115

AU § 99
KS2006/0020-10
- Finansdepartementet 2006-01-20
- Ledningskontoret 2006-03-20
Finansdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Anonymitetsutredningens betänkande ”Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald”, SOU 2005:115 .

Utredningens förslag gäller den offentliga sektorn och ska ses som en rekommendation; d.v.s. en metod som arbetsgivaren frivilligt kan använda sig av. Metoden med avidenti­fierad ansökan används för att ta fram vilka som ska kallas till intervju, därefter löper anställningsförfarandet i sedvanliga spår. Ansökningsblanketten ska enbart efterfråga formella meriter. Personuppgifter ska inte efterfrågas, enbart om det är en förutsättning för arbetet, t.ex. medborgarskap, inte heller preciserade uppgifter om föregående arbets­givare, utan bara typ av tjänst motsv. Kompetens i svenska och övriga språk bör inte efterfrågas. I förfarandet byggs rutiner in som ska främja anonymiteten under det första skedet. Inga författningsändringar föreslås, varför principen om handlingsoffentlighet gäller.

Ledningskontoret redogör för Gotlands kommuns möjligheter att använda metoden. Metoden skulle fungera i början av rekryteringsprocessen men blir ohanterlig i en situation med många sökande. Den ställer också krav på den sökandens förmåga att tolka kravprofilen och de egna meriterna.

Förslag till yttrande har upprättats.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.
  • Register