§ 138 Remiss. Ansökan om restaurangcasinospel Kickis Bar & Café

Utskrivet från: http://gotland.se/25045
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 138
Remiss. Ansökan om restaurangcasinospel Kickis Bar & Café

KS 2006/0209-70
- Lotteriinspektionen 2006-04-07
- Ledningskontoret 2006-04-11

Lotteriinspektionen har för yttrande remitterat ansökan från EcMan Casino AB om restaurangkasinospel vid restaurang Kickis Bar & Café i Visby.

Ledningskontoret har redogjort för handläggning och bedömning.

Kommunstyrelsens beslut 

Lotteriinspektionen meddelas att Gotlands kommun inte har några anmärkningar över EcMan Casino AB:s ansökan.

Register