§ 139 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/25044
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 139
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

  • Av kommunalrådet Åke Svensson och alkoholhandläggarna beviljade serveringstillstånd perioden 28 mars – 13 april 2006.
  • Register