Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träd

Träd är vackra och ståtliga. Många individer har en betydande ålder och har funnits på platsen långt innan vi själva trampat runt i dess närhet. Andra är nyplanterade för att ge en succession i ålder eller för att tillföra något nytt till platsen.

Förutom att vara vackra och bidra med karaktär hjälper träden oss att rena luft, sänka temperaturen i hårdgjorda miljöer och fördröja vatten vid stora regn.

På Gotland har vi förmånen att även kunna ha en del exotiska arter tack vare det gynnsamma klimatet.

Sjuka eller döda träd

Även om många träd kan bli mycket gamla så händer det att de blir sjuka eller stormskadade. Om de står på platser där många vistas utgör de en risk och behöver tas ned eller ges en regelrätt beskärning.

Upptäcker du ett skadat träd är vi tacksamma för att du hör av dig,

Felanmälan mark, park, va, gator och trafik - Region Gotland