Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lamm på Södra hällarna.

Park och natur

P.g.a. den pågående pandemin kan öppettider i Teknikförvaltningens kundtjänst variera.

 

Här hittar du information om bland annat Region Gotlands parker och grönområden. 

I kartan över uteaktiviteter hittar du alla grillplatser, badplatser, lekplatser, utegym och stadsodlingsområden som ägs eller får service av Region Gotlands teknikförvaltning.

Hitta direkt