2006-04-05, §§ 74-96

Utskrivet från: http://gotland.se/24883
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-04-05

Register

Byggnadsnämnden 2006-04-05
Plats:
S3, Tekniska Förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 11.35
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Majvor Östergren
Anette Bäckman
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Mikael Eriksson
Göthe Malmros

Ersättare
Bertil Eneqvist
Mats-Ola Rödén
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Anders Rahnberg
Monica Tingström

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
12 april 2006

Datum för anslags uppsättande
13 april 2006

Datum för anslags nedtagande
5 maj 2006