Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för hemsjukvård

Avdelningschef
Öystein Berge fr.o.m 2018-09-03
Tfn. 0498-20 42 65

oystein.berge@gotland.se

Chefsassistent
Anneli Lagerqvist
Tfn. 0498-20 42 78
anneli.lagerqvist@gotland.se

Verksamhetsutvecklare
Birgitta Johansson
Tfn. 0498-26 84 74 
birgitta.johansson01@gotland.se