2006-03-08, §§ 48-73

Utskrivet från: http://gotland.se/24581
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-03-08

Register

Byggnadsnämnden 2006-03-08
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25, Visby
Tid: 10.00 - 11.35
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Göthe Malmros, ej § 73
Mats-Ola Rödén

Ersättare
Majvor Östergren
Bertil Eneqvist
Anette Bäckman
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Monica Tingström
Anders Rahnberg
Lisa Östman
Mikael Westberg
Aina Österdahl
Gunnar Gustafsson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
22 mars 2006

Datum för anslags uppsättande
23 mars 2006

Datum för anslags nedtagande
18 april 2006