Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningens uppgift är att leda förvaltningen utifrån en helhetssyn med gemensamma värden och tydlig mål- och resultatstyrning. Förvaltningsledningens förhållningssätt är att medarbetarna genom delaktighet och engagemang ska bidra till ett tillåtande klimat där var och en tar ansvar för såväl det egna som det gemensamma arbetet och fattade beslut.

Bilder för publicering
Här finner du bilder på socialförvaltningens ledning. Bilderna är fria för publicering i anslutning till redaktionellt material om förvaltningen och dess verksamheter. Klicka på respektive länk för högupplöst bild. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

 

Socialdirektör

Marica Gardell
marica.gardell@gotland.se

Högupplöst bild på Marica Gardell Foto: Jesper Hammarlund 

 

Kvalitetschef

Hanna Ogestad
hanna.ogestad@gotland.se

Högupplöst bild på Hanna Ogestad Foto: David Skoog

 

HR-chef

Roger Nilsson
roger.nilsson02@gotland.se

Högupplöst bild på Roger Nilsson Foto: Karl Melander
 

Ekonomichef

Anna-Lena Gutedal 
anna-lena.gutedal@gotland.se

Högupplöst bild 1   Foto: Sam Björk
Högupplöst bild 2   Foto: Sam Björk


Avdelningschef myndighetsavdelningen

Therese Thomsson
therese.thomsson@gotland.seHögupplöst bild på Therese Thomsson. Foto: Karl Melander
 


Administrativ chef

Kristina Pajuäär
kristina.pajuaar@gotland.se

Högupplöst bild på Kristina Pajuäär Foto: Karl Melander

 

Avdelningschef särskilt boende

Marit Lindgren
marit.lindgren@gotland.se

Högupplöst bild på Marit Lindgren Foto: Karl Melander

 

Avdelningschef hemtjänst

Agneta Nyström
agneta.nystrom@gotland.se

Högupplöst bild på Agneta Nyström Foto: Karl Melander

 

Avdelningschef omsorgen om funktionsnedsatta

Anna-Lena Pettersson
anna-lena.pettersson@gotland.se

Högupplöst bild på Anna-Lena Pettersson Foto: Karl Melander
 


Avdelningschef individ- och familjeomsorgen

Christina Godarve
christina.godarve@gotland.se

Högupplöst bild på Christina Godarve Foto: Karl Melander

 

Avdelningschef hemsjukvården

Öystein Berge
oystein.berge@gotland.se

Högupplöst bild på Öystein Berge Foto: Karl Melander
 

Kommunikatör

Anna Sofia Hakeberg
annasofia.hakeberg@gotland.se
Telefon: 0498-20 45 12
 Högupplöst bild på Anna Sofia Hakeberg Foto: Karl Melander