Kontakt

Akutmottagning
Telefon: 0498-26 81 50
 
Besöksadress
S:t Göransgatan 5, VISBY (Länk till Google Maps)
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Receptionen akuten

När du kommer till oss

Innerdörren till akuten öppnas av personal i receptionen och går inte att öppna själv. Om receptionen är obemannad finns ringklocka.

Ta med frikort/högkostnadskort samt legitimation.
Legitimation vill vi ha på grund av att det inträffat incidenter med personer som utgett sig för att vara någon annan.

Receptionen
Den första du träffar i receptionen är en sjuksköterska som gör en första bedömning, gör iordning dina journalhandlingar och tar betalt. Endast en person i taget vid luckan på grund av vår sekretess.

Varför går en del före?
Vi gör vårt bästa för att alla skall tas om hand så fort som möjligt. Vi tar hänsyn till vem som kommer först men det finns också andra skäl till att låta någon gå före t ex:

  • Svårt sjuka som har mycket ont
    eller håller på att bli sämre
  • Små barn

Vilken läkare söker du?

  • Medicin
  • Kirurgi
  • Infektion

Vi har flera läkare på akuten och den som går före dig kanske söker en annan läkare. På jourtid, det vill säga kvällar, nätter och helger tar dessa läkare även hand om barn-, ögon- och öronpatienter. När du träffat läkaren måste vi ibland invänta svar på prover, röntgen med mera, vilket innebär att du kan få sitta ner i väntrummet igen.

Om du undrar över något, fråga gärna personalen på akutmottagningen.