Kontakt

Akutmottagning
Telefon: 0498-26 81 50 
Besöksadress
S:t Göransgatan 5, VISBY (Länk till Google Maps)
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Akutmottagningen – Visby lasarett

Vid fara för liv eller risk för livshotande tillstånd ring 112. Är du osäker på om det är fara för liv eller inte - ring 112.

Söka vård på Gotland

Kontakta i första hand 1177 på telefon (dygnet runt) alternativt din vårdcentral (08:00-17:00) eller gå till webbplatsen 1177 och läs om hur du söker vård på Gotland.

 

Vård på akutmottagningen

Akutmottagningen erbjuder akut sjukvård till personer med akut sjukdom eller skada.

Att besöka akutmottagningen

Ring på porttelefonen

  • Uppge om du har luftvägssymtom eller feber.
  • Uppge om du har akut bröstsmärta, svår andnöd eller misstänker att du drabbats av ett livshotande tillstånd.

Ta en kölapp i väntrummet

  • Ta med legitimation och var förberedd på att visa den.
  • Anmäl dig i receptionen när det blir din tur. Du behöver nu svara på frågor om dina aktuella symtom och tidigare sjukdomar. 

Hur lång väntetid är det på akutmottagningen?

Din vistelsetid på akutmottagningen beror på flera olika faktorer. Vi prioriterar alltid att hjälpa patienter med livshotande sjukdom eller skada först. Vi vet aldrig hur lång väntetiden är. Vi besvarar därför inte frågor om väntetid när du ringer akutmottagningen och frågar. 
  • När du anmält dig i receptionen träffar du sannolikt först en sjuksköterska som genom triage (prioritering) bedömer allvarlighetsgraden på dina symtom eller din skada. Du kan i vissa fall bli hänvisad till annan vårdinrättning alternativt att avvakta i hemmet. Om behov finns tas blodprover och i vissa fall skriver sjuksköterska röntgenremiss. 
  • På akutmottagningen arbetar läkare inom olika medicinska specialiteter. Behöver du träffa läkare uppstår ofta väntetid. Väntetiden beror i stor utsträckning på den prioritering du fått av sjuksköterskan. 
  • När du blivit undersökt av läkare uppstår ofta väntetid igen. Detta kan bero på kompletterande undersökningar, exempelvis röntgenundersökning eller att läkaren väntar på blodprovssvar.