2006-02-08, §§ 1-47

Utskrivet från: http://gotland.se/23888
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-02-08

Register

Byggnadsnämnden 2006-02-08
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25, Visby
Tid: 10.00 - 15.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf, ej §§ 4, 38,44-47
Gerty Holmstedt, ordf §§ 4, 38,44-47
Majvor Östergren, ej § 4, 6
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson, ej § 20
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Bertil Eneqvist, § 4, 6
Allan Olofsson, § 20
Mikael Eriksson
Mats-Ola Rödén
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Eva Werkelin
Monica Tingström
Yvonne Mårtensson
Anders Rahnberg
Gunnar Gustafsson
Per Hansén
Lisa Svedin

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
22 februari 2006

Datum för anslags uppsättande
23 februari 2006

Datum för anslags nedtagande
17 mars 2006