BUN § 130

Utskrivet från: http://gotland.se/23267

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasieskolan, preliminärt beslut om organisation lå 2006-07
Dnr 2005/020-64
Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2005-11-23 bl a följande:

Hösten 2006 har 981 elever i Gotlands kommun rätt till gymnasieutbildning. Det är den största kullen under den s.k. elevpuckeln (Hösten 2005 var antalet elever 876). I förslag till preliminär organisation har hänsyn tagits till erfarenheter från elevernas val våren 2005 då valen förändrade den preliminära organisationen på följande sätt:

Fordonsprogrammet

+12

Byggprogrammet

+ 8

Elprogrammet

+ 8

Samhällsvetenskapsprogrammet

+ 30

Teknikprogrammet

- 16

BUN § 130

Gymnasieskolan, preliminärt beslut om organisation lå 2006-07

Dnr 2005/020-64

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2005-11-23 bl a följande:

Hösten 2006 har 981 elever i Gotlands kommun rätt till gymnasieutbildning. Det är den största kullen under den s.k. elevpuckeln (Hösten 2005 var antalet elever 876). I förslag till preliminär organisation har hänsyn tagits till erfarenheter från elevernas val våren 2005 då valen förändrade den preliminära organisationen på följande sätt:

Fordonsprogrammet

+12

Byggprogrammet

+ 8

Elprogrammet

+ 8

Samhällsvetenskapsprogrammet

+ 30

Teknikprogrammet

- 16

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer preliminär organisation för gymnasieskolan läsåret 2006-07 enligt följande:

  Barn- och fritidsprogrammet Fritid; Pedagogisk och social verksamhet
  Byggprogrammet

  Anläggning; Husbyggnad; Måleri; Plåtslageri

  Elprogrammet

  Elektronik; Elteknik; Datorteknik

  E nergiprogrammet

  Sjöfartsteknik; VVS- och kylteknik

  Estetiska programmet

  Bild och formgivning; Dans; Musik

  Fordonsprogrammet

  Karosseri; Maskin- och Lastbilsteknik; Personbilsteknik; Transport

  Handels- och administrations­programmet

  Handel och service; Turism och resor

  Hantverksprogrammet

  Textil och design, lokal inriktning

  Hotell- och restaurangprogrammet

  Hotell; Restaurang och måltidsservice

  Naturbruksprogrammet

  Inga nationella inriktningar

  Naturvetenskapsprogrammet

  Matematik och datavetenskap; Naturvetenskap samt Miljövetenskap

  Omvårdnadsprogrammet

  Inga nationella inriktningar

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap; Språk

  Teknikprogrammet

  Inga nationella inriktningar. Lokala profiler

  - Färg, form och funktion

  - Medieteknik

  Den rörliga bildens språk

  Specialutformat program med riksintag. Två lokala inriktningar:

  - Skådespeleri för film och scen

  - Produktion av rörlig bild.

  Produktionstekniskt program

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar. Hantverksprogrammets träinriktning erbjuds. Profiler:

  - Träteknik

  - Plåt och svetsteknik

  - Verktygsteknik

  Individuella program

  Inga nationella inriktningar. Utbildningen utformas utifrån

  elevernas behov.

  Gymnasieskolans preliminära organisation 2006/2007 Åk 1 höstterminen 2006 - intagningsplatser

  Antal platser

  Organisation

  Byggprogrammet

  40

  Anläggning

  Elprogrammet

  42

  Energiprogrammet

  22

  Fartygsinriktningen

  Fordonsprogrammet

  60

  Fordonsprogrammet (transport)

  Naturvetenskapsprogrammet

  60

  Produktionstekniskt program

  20

  Teknikprogrammet

  56

  Summa Christopher Polhem

  300

  Den rörliga bildens språk

  40

  Estetiska programmet bild

  15

  Estetiska programmet dans

  10

  Estetiska programmet musik

  20

  Handels- och adm.programmet

  60

  Hantverksprogrammet

  15

  Hotell- och restaurangprogrammet

  45

  Omvårdnadsprogrammet

  45

  Summa Elfrida Andrée

  250

  Barn- och fritidsprogrammet

  44

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  180

  Summa Richard Steffen

  224

  Individuella program Trojaborg

  Naturbruksprogrammet

  25

  Summa Lövsta

  25

  Summa total

  799