BUN § 133

Utskrivet från: http://gotland.se/23264

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 133
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

- Gymnasieskolans & vuxenutbildningens framtida lokalisering

- Medarbetarenkät Gotlands kommun

- Medborgarenkät Gotlands kommun

Utredningssekreterare Gunilla Carlson rapporterade om

- principer för ansvarsfördelning m m för Resursskolorna

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna lägges med godkännande till handlingarna