BUN § 135

Utskrivet från: http://gotland.se/23262

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 135
BUN-TEMA : Rapport ang NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. För närvarande riktar sig NTA främst till klasser från förskolan till sjätte året.

NTA drivs i ett samarbete mellan Kungl Vetenskapsakademin (KVA) och Kungl Ingenjörsvetenskaps­akademin (IVA) och kommuner och friskolor runt om i Sverige.

NTA-programmet är unikt och komplett i den meningen

· att det erbjuder och utvecklar såväl tjänster som produkter för skolutveckling på både övergripande kommunnivå och i rektorsområde och

· att alla – elever, lärare skolledare, politiker, akademiledamöter, är involverade i den ständigt pågående utvecklingsprocessen.

NTA-programmet erbjuder utvecklingsmöjligheter till kommuner och skolor i form av teman i naturvetenskap och teknik, vardera med handledningar för lärare och elever, materielsats för laborativt arbete och utbildningar för temautbildare och NTA-samordnare. Respektive kommun driver utvecklingen i sin kommun och genomför kompetensutvecklingar, köper in tjänster och produkter samt medverkar i den kontinuerliga utvecklingen i form av utprövningar av såväl tjänster som produkter. NTA är också ett utvecklingsstöd för lärare/lärarlag och inlärningsstöd för elever.

Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8–10 veckor.

Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

Projektsamordnare Sven-Bernhard Nilsson och läraren vid Gråboskolan Claes Pettersson informerade om NTA-projektet. Nämndens ledamöter fick också tillfälle praktiskt pröva på NTA-projektets pedagogik.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Redovisningen läggs till handlingarna