BUN § 137

Utskrivet från: http://gotland.se/23260

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 137
 Tack för det gångna året

Mötesordföranden Brittis Benzler framförde sitt tack till nämndens ledamöter och ersättare och till barn- och utbildnings­förvaltningens personal för ett stort engagemang och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.

1:e vice ordförande Eric Martell framförde ett tack till ordföranden från nämndens ledamöters för ett gott och konstruktivt nämndarbete under det gångna året.

Avslutningsvis tillönskades alla

En God Jul

och

Ett Gott Nytt År