2005-11-16, §§ 115-125

Utskrivet från: http://gotland.se/22834

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16
Plats:
Sammanträdesrummet, BUF, Söderväg Visby
Tid: 09.00-17.00
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Göran Ohlsson, §§ 115-124

s

Håkan Lindqvist

s

Nils Jakobsson

s

Mona Magnusson

s

Håkan Lindqvist

c

Björn Dahlström, §§ 115-120

c

Inger Rosén, tjg ersättare §§ 120-125

m

Arne Eklund, tjg ersättare

m

Rolf Öström, §§ 115-124

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

s

Carin Rosell

s

Hanna Nyman

v

Carina Flodman-Andersson

c

Inger Rosén §§ 115-120

c

Peter Melander

m

Oskar Franke

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare

Under §§ 115-119: Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland

Under §§ 115-124 : Ekonomichef Elisatbeth Österdahl

Under §§ 115-118, 125: gymnasiechef Alf Nilsson,

Under § 125 : Rektorerna Cherlotte Lilja, Lars Nordahl, Inger Hägg, Bengt Larsson, Thomas Koch, Jan Svensson, samt controller Jimmy Söderström

För LR: Sverker Lanner samt under § 125 P-O Widjer
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren