BUN § 98

Utskrivet från: http://gotland.se/22800

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 98
Månadsrapport september 2005

Skoldirektör Peter Molin rapporterade kort om BUNs månadsrapport för september månad (Tertialrapport II). Årsp rognosen för 2005 pekar mot ett underskott om ca 1,8 mkr. Månadsrapporten sammanställs 2005‑10‑14 och delges BUNs ledamöter.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna