2005-12-07, §§ 267-300

Utskrivet från: http://gotland.se/22746
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-12-07

Register

Byggnadsnämnden 2005-12-07
Plats:
Restaurang Hwitstjärna, P 18 Visby
Tid: 10.30 – 13.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros 

Ej tjänstgörande ersättare
Majvor Östergren
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Lars Bornold
Allan Olofsson
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Monica Tingström
Lisa Östman
Mikael Westberg
Bengt Matsson
Lars W Grönberg
Anders Rahnberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
19 december 2005

Datum för anslags uppsättande
20 december 2005

Datum för anslags nedtagande
11 januari 2006