Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Öron-, Näs- och Hals

Enheten är Gotlands specialistenhet för öron-, näs- och halssjukdomar. Enheten utreder och behandlar så väl barn som vuxna.

Förutom mottagningsverksamhet finns också vård av inneliggande patienter.

Vid behov av operation kan det göras så väl över dagen som med inläggning på vårdavdelning.  Vårdplatserna är gemensamma med övriga opererande enheter.

En stor del av våra patienter har vi gemensamt med Hörselvården.

Enheten har ett välutvecklat samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm samt med Universitetssjukhuset i Linköping.

 

Länk