2005-11-24, §§ 278-299

Utskrivet från: http://gotland.se/22335
Regionstyrelsen 2005-11-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s), §§ 279-299
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c), §§ 278-298
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Leif Dahlby (s), tjg ersättare
Gösta Hult (c), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Anna Wickström, (s), tjg ersättare, § 278
Stefan Nypelius (c), tjg ersättare, § 299
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Håkan Onsjö (m)
Göran Örtbrant (m)
Bodil Rosengren (v)
Anna Wickström (s), §§ 279-299
Stefan Nypelius (c), §§ 279-298

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2005-12-01
Datum för anslags nedtagande: 2005-12-23