2005-10-26, §§ 247-266

Utskrivet från: http://gotland.se/22070
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-10-26

Register

Byggnadsnämnden 2005-10-26
Plats:
Konferenslokal Mässen, Kustparken, Fårösund
Tid: 13.30-15.45
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Sven-Åke Malmberg
Majvor Östergren
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Lars Bornold
Övriga närvarande
Carin Johanson
Ingela Reutervik

Sekreterare
Ingela Reutervik 

Justerat
4 november 2005

Datum för anslags uppsättande
7 november 2005

Datum för anslags nedtagande
29 november 2005