2005-09-28, §§ 219-246

Utskrivet från: http://gotland.se/21948
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-09-28

Register

Byggnadsnämnden 2005-09-28
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 11.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Majvor Östergren
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Mikael Eriksson
Göthe Malmros, ej § 233

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Lars Bornold
Anette Bäckman
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mats-Ola Rödén
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
12 oktober 2005

Datum för anslags uppsättande
13 oktober 2005

Datum för anslags nedtagande
4 november 2005