Kontakt

Planeringsenhet Vård
Telefon: 0498 - 26 83 61
Telefontid: måndag - fredag kl. 09.00-15.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdgaranti/Aktuell väntetid

Det finns en vårdgaranti som gäller i hela landet. När behörig vårdpersonal beslutat om besök eller behandling i samråd med dig som patient så anger vårdgarantin hur länge du som patient längst ska behöva vänta.

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser du som patient ska erbjudas vård.

Det kan innebära att du erbjuds besök eller behandling hos annan vårdgivare om du inte kan erbjudas vård inom tidsgränserna där du sökt vård.

Vårdgarantin gäller vid kontakt med och vid läkarbesök i primärvården samt vid första besök och behandling i all planerad specialiserad vård på ett sjukhus/mottagning oavsett om det är en läkare, sjukgymnast, etc. Vårdgarantin gäller naturligtvis för alla patienter.

Primärvård

 
0 - vårdgarantin Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 
7 - vårdgarantin Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar
Bedömer primärvården att du behöver besöka en läkare ska detta ske inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos distriktsläkaren.

Akutvård

 
Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. En akut sjuk patient ska få vård så fort som möjligt, precis som tidigare.
 

Specialiserad vård

90 - vårdgarantin Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
Om man får en remiss till den specialiserade vården, ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.*
 
90 - vårdgarantin Behandling påbörjad inom 90 dagar
Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska man få en tid inom 90 dagar.