Kontakt

Planeringsenhet Vård
Telefon: 0498 - 26 83 61
Telefontid: måndag - fredag kl. 09.00-15.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdgaranti/Aktuell väntetid

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.