2005-08-24, §§ 197-218

Utskrivet från: http://gotland.se/21049
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-08-24

Register

Byggnadsnämnden 2005-08-24
Plats:
S1, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 10.40
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Majvor Östergren
Bertil Eneqvist
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Annette Bäckman
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
5 september 2005

Datum för anslags uppsättande
6 september 2005

Datum för anslags nedtagande
28 september 2005