Kontakt

Besöksbokning
Telefon: 0498-20 46 50
Telefontid: vardagar klockan 06.30 - 15.30
Via Mina vårdkontakter

Martina Sigsarve / Jens Fröling
Sjuksköterska diabetesmottagning
Telefon-tid: Måndagar 11.00 - 12.00
Telefon-tid: Torsdagar 15.15 - 16.00
Telefon: 0498-20 46 62

Anette Hult
Distriktssköterska, sårvårds mott

Anna Lindström
Distriktssköterska, hjärtsviktssköterska

Catharina Zachrisson
Distriktssköterska, sårvårds mott

Eva Ahlin Sigren
Distriktssköterska, rehabkoordinator

Jane Stolz
Sjuksköterska, blodtrycks mott
 
Jens Fröling
Sjuksköterska, hjärtsvikt- och diabetes mott
 
Marlene Larsson
Sjuksköterska, astma- och KOL mott
 
Viktoria Axell
Sjuksköterska
 

Åsa Sigsarve
Sjuksköterska, äldre mott, inkontinens mott

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Distriktssköterska

Vi arbetar i tvärprofessionella team för att stärka kontinuitet samt patientsäkerhet. Teamen är bla inom blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, sår, psykosocialt team, astma/ KOL, äldreteam och levnadsvanor.

Fast vårdkontakt för dig som har fått någon fast läkare:
Vikarie 1  Sjuksköterska Jens Fröling/distriktssköterska Eva Ahlin Sigrén
Vikarie 2  Sjuksköterska Marlene Larsson/sjuksköterska Åsa Sigsarve
Samt för dig som är över 75 år: Äldreteamet med distriktssköterska Catharina Zackrisson och Åsa Sigsarve
 

Hos distriktssköterskan kan du få hjälp med t ex:
Borttagande av stygn efter operation, blodtrycksmätning och samtal om livsstilsfrågor, bedömning av hudåkommor, inkontinensrådgivning enligt vårdprogram, injektion av läkemedel, utprovning av kompressionsstrumpor, såromläggningar.

Distriktssköterskorna har också specialiserat sig på vissa områden, t ex:

  • Astma/KOL
  • Diabetes
  • Hjärtsvikt
  • Inkontinens
  • Sårvård
  • Rökavvänjning hos diplomerad tobaksavvänjare
  • Levnadsvanor

För att bli inskriven i hemsjukvård krävs en vårdplanering. Kontakta din distriktssköterska eller hemsjukvårdskoordinator.