Kontakt

Tidsbokning för provtagning Hemse vårdcentral
 

Via Mina Vårdkontakter  www.1177.se

Telefon 0498 - 20 46 50

Måndag - Torsdag kl 14.00 - 16.00 Telefon: 0498 - 20 46 58

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning

Tidsbeställning för provtagning bör göras.

På lab hjälper undersköterskorna dig med provtagning inför eller efter ett läkarbesök, ibland ett prov enbart för en uppföljande kontroll.

Trygghetspunkt

Det finns möjlighet att ta prov på trygghetspunkt i Burgsvik, Katthammarsvik och Klintehamn. Bokas via din vårdcentral.

Fasteprov 

Du ska vara fastande 12 timmar innan provtagningen, endast vatten är tillåtet.

Läkemedelsanalys 

Vid läkemedelsanalys ska provet tas när koncentrationen är som lägst, vilket innebär att din morgondos av medicinen ska tas efter provtagningstillfället.

Våra undersköterskor på provtagningen

Elin Bandelin
Elinor Lorin
Ingela Ronström
Jorma Räsänen
Sonja Johansson