Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon och webb ger dig råd om vård  och vägledning till rätt vård dygnet runt och är en del av hälso- och sjukvården inom Region Gotland.

Öppet dygnet runt

Erfarna telefonsjuksköterskor svarar på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården. 1177 Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Telefon och webb

Du kan också besöka den nationella Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se/gotland. Se våra populära barnfilmer eller sök information bland tusentals texter om sjukdomar, undersökningar och behandlingar.